HQ & FACTORY 


98, Singaecheon-ro, Geumwang-eup, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do 27681, Republic of Korea

[TEL] +82-43-883-7751 

[FAX] +82-43-883-7773
[Email] iec@ieckr.com

BUSINESS OFFICE 


4,5F Misan Building, 4 Apgujeong-ro 71-gil,  Ganman-gu, Seoul 06010, Republic of Korea

[TEL] +82-2-465-7751
[FAX] +82-2-465-4809/4811
[Email]sales@ieckr.com